100 Essential Romanian Poets

 • Mihai Eminescu
 • George Bacovia
 • Tudor Arghezi
 • Nichita Stănescu
 • Ion Barbu
 • Lucian Blaga
 • Gellu Naum
 • Leonid Dimov
 • Alexandru Macedonski
 • Mircea Ivănescu
 • Mircea Cărtărescu
 • Cezar Ivănescu
 • Marin Sorescu
 • Tristan Tzara
 • Ion Minulescu
 • Anton Pann
 • George Topârceanu
 • Vasile Alecsandri
 • Ilarie Voronca
 • Octavian Goga
 • Angela Marinescu
 • Emil Brumaru
 • George Coşbuc
 • Cristian Popescu
 • Cristian Simionescu
 • Ana Blandiana
 • Ştefan Augustin Doinaş
 • Adrian Păunescu
 • Petre Stoica
 • Adrian Maniu
 • Alexandru A. Philippide
 • Radu Stanca
 • Ion Mureşan
 • Nora Iuga
 • Ioan Es. Pop
 • Şerban Foarţă
 • Grigore Vieru
 • Mihail Gălăţanu
 • George Magheru
 • Mircea Dinescu
 • Vasile Voiculescu
 • Nina Cassian
 • Virgil Mazilescu
 • Mihai Ursachi
 • Horia Stamatu
 • A.E. Baconsky
 • Geo Dumitrescu
 • D. Anghel
 • Şt. O. Iosif
 • Ion Pillat
 • Emil Botta
 • Ion Heliade-Rădulescu
 • George Almosnino
 • Vasile Vlad
 • Ileana Mălăncioiu
 • Virgil Teodorescu
 • Ion Caraion
 • Constantin Abăluţă
 • Traian T. Coşovei
 • Ion Vinea
 • Daniel Turcea
 • Ion Gheorghe
 • Vintilă Ivănceanu
 • Stephan Roll
 • Cezar Baltag
 • Florin Mugur
 • Virgil Gheorghiu
 • Saşa Pană
 • Nichifor Crainic
 • Ştefan Petică
 • Daniel Bănulescu
 • Marius Ianuş
 • Nicolae Crevedia
 • Mariana Marin
 • Bogdan Ghiu
 • Romulus Bucur
 • Zaharia Stancu
 • Dan Sociu
 • Gheorghe Pituţ
 • Gheorghe Grigurcu
 • Adi Cusin
 • Geo Bogza
 • Nichita Danilov
 • Ioan Alexandru
 • Alexandru Robot
 • Ilie Constantin
 • Dan Laurenţiu
 • Dimitrie Stelaru
 • Simona Popescu
 • Ion Horea
 • Adrian Urmanov
 • Emanoil Bucuţa
 • Emil Giurgiuca
 • Constanţa Buzea
 • Camil Baltazar
 • Adrian Popescu
 • Gabriela Melinescu
 • Nicolae Motoc
 • Paul Sterian
 • Al. O. Teodoreanu (Păstorel)
Author Comments: 

These are 100 Romanian poets that are considered important by the critics and, sometimes, by the public. It's a not very strict top, some names could be replaced with others, but, all in all, this is how the landscape looks like.