Love Books that I want to read / Llibres d'amor que m'agradaria llegir

Tags: 
 • IDEAL LOVE / AMOR IDEAL
 • Tristan & Isolde / Tristan i Isolda
 • Amadis of Gaul / Amadís de Gaula
 • Don Quijote
 • Cyrano de Bergerac
 • Pygmalion / Pigmalió
 • La invención de Morel
 • FIRST LOVE / PRIMER AMOR
 • La Celestina
 • Romeo and Juliet / Romeu i Julieta
 • Le diable au corps / El diable en el cos
 • El sueño de los héroes
 • Closely Watched Trains / Trens rigurosament vigilats
 • ROMANTIC LOVE / L'AMOR ROMÀNTIC
 • The Sorrows of Young Werther / Les desventures del jove Werther
 • Wuthering Heights / Cims borrascosos
 • The Lady of the Camellias / La dama de les camèlies
 • LOVE VS. SOCIAL CONVENTIONS / AMOR DAVANT A LES CONVENCIONS SOCIALS
 • Madame Bovary
 • Anna Karenina
 • The Good Soldier / El buen soldado
 • Death in Venice / Mort a Venècia
 • Homo Faber
 • The Man Without Qualities / L'home sense atributs
 • 'Tis Pity She's a Whore / Llàstima que sigui una puta
 • Sobre héroes y tumbas
 • Le repos du guerrier / El repós del guerrer
 • Lolita
 • LOVE AS A GAME / L'AMOR COM UN JOC
 • Les Liasions Dangereuses / Amistats perilloses peligrosas
 • Don Juan Tenorio
 • La Regenta
 • Casanova's Homecoming / El retorn de Casanova
 • El burlador de Sevilla
 • Convidado de piedra
 • UNREQUITED LOVE / L'AMOR NO CORRESPOST
 • Orlando
 • The Great Gatsby / El gran Gatsby
 • Il Giardino dei Finzi-Contini / El Jardí dels Finzi-Contini
 • Furious Orlando / Orland furiós
 • Du côte de chez Swann / Pel camí de Swann
 • Alexandria Quartet / El cuartet d'Alexandria
 • LOVE BECOME HATRED / L'AMOR CONVERTIT EN ODI
 • Othello
 • El túnel
 • FATAL LOVE / L'AMOR FATAL
 • Carmen
 • Postman always rings twice / El carter sempre truca dos vegades
 • L'etranger / L'estranger
 • OTHERS / ALTRES
 • Fairy Tales of New York / Contes de fades a Nova York
 • El principito
 • Clown / Opinions d'un clown
 • Cinco horas con Mario
 • Últimas tardes con Teresa
 • The Letters to Felice / Cartes a Felice
 • De profundis

I've just recently read 'Wuthering Heights' - see my review here.
Which Country Are You From ?

Hi,

I'm from Spain. I live in Barcelona, Catalunya.