1928 Movies - Ranked

Tags: 
 1. Must See
 2. Alraune (Henrik Galeen)
 3. Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura (Shôzô Makino)
 4. Jûjiro (Teinosuke Kinugasa)
 5. Kurama Tengu (Teppei Yamaguchi)
 6. The Man Who Laughs (Paul Leni)
 7. Raiden (Shôzô Makino/Sadatsugu Matsuda)
 8. Sôzen-ji baba (Masahiro Makino)
 9. The Wind (Victor Sjöström)
 10. Yajikita Toba Fushimi no maki (Tomiyasu Ikeda)
 11. Watchable
 12. Nihon-ichi Momotarô (Sanae Yamamoto)
 13. Rônin-gai - Dai-ichi-wa: Utsukushiki emono (Masahiro Makino)
 14. Tairiki Tarô no mucha shugyô
 15. Kurama tengu - Kyôfu jidai (Teppei Yamaguchi)
 16. Vormittagsspuk (Hans Richter)