1928 Movies - Ranked

Tags: 
 1. Must See
 2. Alraune (Henrik Galeen)
 3. Chûkon giretsu - Jitsuroku Chûshingura (Shôzô Makino)
 4. Jûjiro (Teinosuke Kinugasa)
 5. Kurama Tengu (Teppei Yamaguchi)
 6. The Man Who Laughs (Paul Leni)
 7. The Wind (Victor Sjöström)
 8. Yajikita Toba Fushimi no maki (Tomiyasu Ikeda)
 9. Watchable
 10. Nihon-ichi Momotarô (Sanae Yamamoto)
 11. Tairiki Tarô no mucha shugyô
 12. Kurama tengu - Kyôfu jidai (Teppei Yamaguchi)
 13. Vormittagsspuk (Hans Richter)