Actors & Directors I Like "Tomisaburo Wakayama a.k.a. Masaru Okumura"

 1. Gyakushu orochimaru (1955)
 2. Rage (1959)
 3. Fukaku hichô (1959)
 4. Jirochô kesshôki: Nagurikomi kôjinyama (1960)
 5. Festival of Swordsmen (1961)
 6. Megitsune henge (1961)
 7. Tekka Daimyo ("Lord of Steel Heart") (1961)
 8. Ghost of Oiwa (1961)
 9. Zatoichi 2: The Tale of Zatoichi Continues (Zoku Zatoichi Monogatari) (1962)
 10. Ninja #1 a.k.a. Shinobi no Mono (Band of Assassins) [(1962)
 11. Love for a Mother (1962)
 12. Sleepy Eyes of Death: The Chinese Jade (1963)
 13. Teuchi (1963)
 14. Ninja 2 (1963)
 15. Ninja 3 (1963)
 16. Zatoichi and the Chest of Gold (1964)[4]
 17. Sleepy Eyes of Death: Sword of Seduction (1964)
 18. Ninja 4 (1964)
 19. Virgin Witnessed (1966)
 20. A Brave Generous Era (1966)
 21. Fraternal Honor: Three Brothers of Kanto (1966)
 22. Bakuchiuchi ("The Gambler) (1967)
 23. Hokkai yûkyôden (1967)
 24. Hibotan bakuto ("Red Peony Gambler") (1968)
 25. Kyôdai jingi gyakuen no sakazuki (1968)
 26. Yôen dokufu-den hannya no ohyaku (1968)
 27. Bakuto retsuden (1968)
 28. Kaettekita gokudo (1968)
 29. Ballad of Murder (1968)
 30. Wicked Priest (1968)
 31. Nunnery Confidential (1968)
 32. Bakuchi-uchi: Socho tobaku (1968)
 33. Gendai yakuza: Yotamono no okite (1968)
 34. Gokudô bôzu: Hitokiri Kazoe Uta (1968)
 35. Memoir of Japanese Assassins (1969)
 36. Tabi ni deta gokudo (1969)
 37. Boss (1969)
 38. Nihon jokyo-den: Kyokaku geisha (1969)
 39. Nihon ansatsu hiroku (1969)
 40. Red Peony: The Hanafuda Game (1969)
 41. Matteita gokudo (1969)
 42. Gokudô bôzu: Nenbutsu hitokiri tabi (1969)
 43. Blind Yakuza Monk (1970)
 44. Bakuchi-uchi: Nagaremono (1970)
 45. Underground Syndicate (1970)
 46. Shiruku hatto no ô-oyabun (1970)
 47. Shiruku hatto no ô-oyabun: Chobi-hige no kuma (1970)
 48. Thugs of Shinjuku (1970)
 49. Gokuaku bozu nenbutsu sandangiri (1970)
 50. Gokudo Kamagasaki ni kaeru (1970)
 51. Gokudo kyojo tabi (1970)
 52. Hakurai jingi: Kapone no shatei (1970)
 53. Nihon boryoku-dan: Kumicho kuzure (1970)
 54. Saigo no tokkôtai (1970)
 55. A Boss with the Samurai Spirit (1971)
 56. Gamblers in Okinawa (1971) (International: English title)
 57. Bakuto kirikomi-tai (1971)
 58. Boryokudan sai buso (1971)
 59. Kizudarake no Jinsei (1971)
 60. Kizudarake no seishun (1971)
 61. Nippon akuninden (1971)
 62. Nihon yakuza-den: Sôchiyô e no michi (1971)
 63. Bakuchi-uchi: Inochi-huda (1971)
 64. Cherry Blossom Fire Gang (1972)
 65. Lone Wolf and Cub: Sword of Vengeance (1972)
 66. Lone Wolf and Cub: Baby Cart at the River Styx (1972)
 67. Lone Wolf and Cub: Baby Cart to Hades (1972)
 68. Lone Wolf and Cub: Baby Cart in Peril (1972)
 69. Lone Wolf and Cub: Baby Cart in the Land of Demons (1973)
 70. Kamagasaki gokudo (1973)
 71. ESPY (1974)
 72. Lone Wolf and Cub: White Heaven in Hell (1974)
 73. Datsugoku Hiroshima satsujinshû (1974)
 74. Gokudo VS furyô banchô (1974)
 75. Gokudo VS Mamushi (1974)
 76. Bôryoku kinmyaku (1975)
 77. Devil's Bouncing Ball Song (1977)
 78. Edogawa Rampo no injû (1977)
 79. Torakku yarô: Otoko ippiki momojirô (1977)
 80. Sugata Sanshiro (1977)
 81. Hi no Tori ("The Phoenix") (1978)
 82. The Bad News Bears Go to Japan (1978)
 83. Oh My Son (1979)
 84. Distant Tomorrow (1979)
 85. Lone Wolf With Child: An Assassin on the Road to Hell AKA Baby Cart In Purgatory (1979)
 86. Shogun Assassin (1980)
 87. Seishun no mon ("The Gate of Youth") (1981)
 88. Makai Tenshō ("Samurai Reincarnation") (1981)
 89. Flames of Blood (1981)
 90. Conquest (1982)
 91. The Shootout (1982)
 92. Irezumi: Spirit of Tattoo (1982)
 93. Jinsei gekijo ("Theater of Life") (1983)
 94. Shôsetsu Yoshida gakko (1983)
 95. Hakujasho (1983)
 96. Story of the Yamashita Boy (1985)
 97. Ningen no yakusoku ("A Promise") (1986)
 98. Shinran: Shiroi michi ("Shinran: Path to Purity") (1987)
 99. Black Rain (1989)
 100. Jotei: Kasuga no tsubone (1990)
 101. Checkmate (1991)
Author Comments: 

He has been in more films than this will add them as I find them.
highlighted titles indicate which movies/TV shows I own or have seen